Aktualne przepisy

Pracodawca powinien kierować pracownika na badanie psychologiczne (psychotechniczne) w przypadku, gdy jest to wymagane w przepisach branżowych. Lekarz wykonujący badania profilaktyczne może skierować pracownika na badania psychologiczne w każdym przypadku, gdy stwierdzi, że wykonywanie pracy przez pracownika wymaga od niego sprawności psychoruchowej. Badania psychologiczne są wtedy niezbędne do prawidłowej oceny zdrowia i predyspozycji pracownika do wykonywania danej pracy.

Przepisy prawne na których się opieramy:

 1. Ustawa z dnia 23.07.2003 o zmianie ustawy o transporcie drogowym Dz.U.149 poz. 1452
 2. Rozporządzenie z dnia 01.04.2005 - Dz.U.69.poz 622 w sprawie badań psychologicznych kierowców
 3. Ustawa z dnia 17.11.2006 - Dz.U.235/06 poz.1701 art.39 k - o zmianie ustawy o transporcie drogowym i ustawy o Prawie o ruchu drogowym
 4. Rozporządzenie z dnia 11.09.2007. Wykaz prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 28.05.1996 Dz.U.62 poz.287
 5. Przepisy dotyczące pozwolenia na broń
  • 21.05.1999 Dz.U.53 poz.549 art.15 ust.7
  • rozporządzenie 3.11.2003 - Dz.U 194 poz 1905
 6. Rozporządzenie w sprawie badań pracowników transportu kolejowego z dnia 18 lutego 2011r (Dz.U. nr 59, poz. 301) z późniejszymi zmianami.
 7. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (DZ.U. z dnia 12 grudnia 2008r.)
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów z dnia 14 lipca 2010 r. (DZ.U.2010 nr 131 poz. 888)
 9. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 na podst. art. 123 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 i Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 15.04.2011 (DZ.U.nr 88 poz. 503)
 10. Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 (DZ.U. Nr 30, poz.151 z późn. zmianami)
 11. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osó ubiegajacych się oraz posiadajacych licencję pracownika ochrony fizycznej (DZ.U. z dnia 30 lipca 2013 r)